ระบบฐานข้อมูลและการประเมินด้านคุณธรรม
สำหรับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
Ministry of Culture